• ul. Podgórna 6/7, 86-100 Świecie

Zakresy działalności

  • Pełnienie funkcji Kierownika Robót Sanitarnych / Inspektora Nadzoru – również domki jednorodzinne
  • Pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych / Inspektora Nadzoru – również domki jednorodzinne
  • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy / Inspektora Nadzoru – również domki jednorodzinne
  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • Nadzory inwestorskie
  • Kierowanie procesami realizacji inwestycji budowlanych
  • Współpraca z kontrahentami w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • Planowanie, bieżące monitorowanie oraz podsumowanie procesów realizacji inwestycji budowlanych w aspektach: technicznym, czasowym, finansowym oraz marketingowym
  • Inne pokrewne wyżej nie opisane zakresy współpracy (po wcześniejszym uzgodnieniu)
  • Budowanie / tworzenie, wdrażanie i controling: schematów funkcjonalnych, procedur wewnętrznych oraz obiegu dokumentów w przedsiębiorstwach oraz projektach w branży budowlanej.

Jeżeli planujesz inwestycję budowlaną lub już ją realizujesz, napisz do nas, czego potrzebujesz, a postaramy się pomóc lub wskażemy odpowiedni kierunek.