• ul. Podgórna 6/7, 86-100 Świecie

Nadzory inwestorskie

Kompleksowa obsługa Inwestycji

Nowość ! Kierownik Robót Sanitarnych / Elektrycznych Domki Jednorodzinne

Zakresy działalności

  • Pełnienie funkcji Kierownika Robót Sanitarnych / Inspektora Nadzoru – również domki jednorodzinne
  • Pełnienie funkcji Kierownika Robót Elektrycznych / Inspektora Nadzoru – również domki jednorodzinne
  • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy / Inspektora Nadzoru – również domki jednorodzinne
  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • Nadzory inwestorskie
  • Kierowanie procesami realizacji inwestycji budowlanych
  • Współpraca z kontrahentami w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Czytaj więcej...