• ul. Podgórna 6/7, 86-100 Świecie

Nadzory inwestorskie

Kompleksowa obsługa Inwestycji

Zakresy działalności

  • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  • Nadzory inwestorskie
  • Kierowanie procesami realizacji inwestycji budowlanych
  • Współpraca z kontrahentami w zakresie sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
  • Planowanie, bieżące monitorowanie oraz podsumowanie procesów realizacji inwestycji budowlanych w aspektach: technicznym, czasowym, finansowym oraz marketingowym
  • Inne pokrewne wyżej nie opisane zakresy współpracy (po wcześniejszym uzgodnieniu)